De  jaarlijkse rekening voor energie

Eén keer per jaar ontvang je de jaarnota voor de energie die in jouw woning dat jaar is geleverd. Hierop staat dan ook vermeld hoeveel je op jaarbasis hebt verbruikt, hoeveel je hiervoor hebt betaalt en hoeveel je misschien moet bijbetalen of juist terugkrijgt. De jaarnota bestaat dan ook uit verschillende onderdelen:

  • Variabele leveringskosten voor energie
  • Overheidsheffingen en BTW
  • Netbeheerkosten
  • Vastrechtkosten

Variabele leveringskosten voor energie

Dit zijn de bedragen die je betaalt aan de energieleverancier per verbruikt kilowattuur (kWh) en kubieke meter gas (m3). Dit zijn tarieven exclusief BTW en overheidsheffingen en worden daarom ook wel de kale leveringstarieven genoemd. Je vermenigvuldigd de verbruikte eenheid met deze prijs en je weet precies hoeveel je voor je gas en stroom betaalt. Hier komen dan nog wel de belastingen, overheidsheffingen, netbeheerkosten en vastrechtkosten bij.

Overheidsheffingen en BTW

Onder overheidsheffingen en BTW vallen de energiebelasting, opslag duurzame energie én de BTW. Dit zijn heffingen die je per kWh stroom en per m3 gas afdraagt aan de energieleverancier, die dit op zijn beurt afstaat aan de belastingdienst en de overheid.

Netbeheerkosten

De netbeheerkosten voor energie zijn kosten voor het vervoer van stroom en gas via een netwerk van leidingen, dat wordt onderhouden door de netbeheerder. Deze kosten staan op je jaarnota maar worden weer afgedragen door de energieleverancier aan de netbeheerder.

Vastrechtkosten

Dit is een vast bedrag per maand en betaal je voor gas én stroom. De vastrechtkosten voor energie betaal je aan de energieleverancier. Dit zijn namelijk kosten die in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld administratie of als een soort abonnement voor dienstverlening. Dit wordt ook wel de vaste leveringskosten genoemd. Energieleveranciers mogen zelf de hoogte betalen hiervan waardoor je energierekening flink kan oplopen.

Besparen op energie

Je kunt gemakkelijk je energierekening omlaag brengen namelijk door te besparen op de variabele leveringskosten en de vastrechtkosten. Helaas kan er op de overheidsheffingen, btw en netbeheerkosten niet bespaart worden. Via een energievergelijk kun je de kosten van meer dan 20 energieleveranciers vergelijken. Je weet zeker dat je nooit te veel betaalt voor je gas en stroom én verlaag je je energierekening ook nog eens flink. Prettig geregeld via https://www.consumind.nl !